20 ก.พ. 67 โรงเรียนบ้านท่าระพารับการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำกรอบหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว