flagship.1png
5-ทักษะผอแก้ไขล่าสุด
MOE-s
oss2021
gift
3ต้องแก้ไข
03
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

แบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

– บริหารงานบุคคล –

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต…

คลิกเพื่ออ่านต่อ ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (การสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และม…

คลิกเพื่ออ่านต่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (การสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต…

คลิกเพื่ออ่านต่อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต…

คลิกเพื่ออ่านต่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

– ข่าวและกิจกรรม ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 –

งานประชาสัมพันธ์

25 กันยายน 2023

งานประชาสัมพันธ์

25 กันยายน 2023

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

25 กันยายน 2023

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

25 กันยายน 2023

กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 กันยายน 2023

บริการสำนักงานออนไลน์ e – SERVICE

ช่องทางติดต่อ สพป.สระแก้ว เขต 1 | เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน | แผนที่การเดินทาง

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (AOC)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

25 กันยายน 2023

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

25 กันยายน 2023

กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 กันยายน 2023

กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 กันยายน 2023

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

22 กันยายน 2023

กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 กันยายน 2023
  • หนังสือราชการส่วนมากจะอยู่ในระบบ AMSS+
หนังสือราชการทั้งหมด

admin

14 กันยายน 2023

admin

14 กันยายน 2023

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

6 มกราคม 2023

admin

31 กรกฎาคม 2022

admin

4 กรกฎาคม 2022

admin

29 มิถุนายน 2022

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
Tel : 037-425468 Fax : 037-425469
e-mail : [email protected]

ช่องทางติดต่อออนไลน์ | เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน | แผนที่การเดินทาง

ติดต่อ สพป.สก.1