นายสมชาติ  ช่วงเปีย
นิติกรชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]