วัน พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านท่าระพา จัดกิจกรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบความรู้ 5 วิชาหลักให้นักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 โดยติวเตอร์ระดับประเทศ ผ่านทาง OBEC CHANNEL