ผอ.และครูโรงเรียนบ้านท่าระพาได้รับการคัดเลือก “คุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ปีการศึกษา 2566