นำโดยนางวิภารัตน์ แสงแก้วและคณะครู เข้าร่วมและรับรางวัลงานวันครู ครั้งที่ 68 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”