1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และพิธีทบวนคำปฏิญาณ สวนสนามกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ