โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ”สระแก้วโมเดล”ต้นแบบระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพต้นแบบระดับประเทศ “สระแก้วโมเดล” ผลการดำเนินงานระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผลการดำเนินการโครงการMOE Safety Center วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1