พาน้องกลับมาเรียน

25 พฤษภาคม 2565 นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ติดตามการเข้าเรียนต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแต่ยังไม่สมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม ตามนโยบาย โครงการพาน้องกลับมาเรียน เด็กชายอภิสิทธิ์ เทียมกระโทก(พีท) วันนี้อยากไปเรียนแล้ว และได้ประสานโรงเรียนที่น้องประสงค์จะไปเข้าเรียน โรงเรียนบ้านท่าตาสีขอขอบคุณโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในที่ให้โอกาส และรับน้องเข้าเรียนในระบบ