ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด