ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำกรอบแนวคิดและเค้าโครงรายงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเป้าหมาย “สถานศึกษาดีมีแรงบันดาลใจ”

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำกรอบแนวคิดและเค้าโครงรายงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเป้าหมาย “สถานศึกษาดีมีแรงบันดาลใจ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นางนิธิวดี สุวรรณะสิริภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1