ประกาศการนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง ในบัญชีอื่นไปขึ้นบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เรื่อง  การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง
ในบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง ในบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ดาวน์โหลดประกาศ >> https://drive.google.com/file/d/1BPajSgmz5xFARFvcfWncMUpMDRqqR4kl/view?usp=sharing