ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก การย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ดาวน์โหลดประกาศ >>https://drive.google.com/file/d/1PbrlWlrp71HeY-a3s3u_X8dqGP9fw4_1/view?usp=sharing