แผนผังสนามสอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพป.สระแก้วเขต 1

สนามสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว

สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์

สนามสอบที่ 3 โรงเรียน อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อ.วังน้ำเย็น

สนามสอบที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์

ศูนย์ประสานงาน/แนวทางการปฏิบัติตนและการแต่งกายของผู้เข้าสอบ