ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)