ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ งานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖