ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖