แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมลูกเสือ

เรื่อง ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลกรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว490 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

Powered By EmbedPress