วันเด็กแห่งชาติ 2562

18 ครั้งที่เปิดอ่าน

เมื่อวันที่  11  มกราคม  2562  โรงเรียนบ้านหนองไทรได้รับเกรียติจาก

นายกรุงทอง  ประทังคำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน 

เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562  

ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองไทร ได้ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยเด็กๆได้นำถุงผ้ามารับขนม ของรางวัลกันมากมาย