โรงเรียนบ้านหนองแก

ศึกษาดูงานนวัตกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะครู โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ จ.ปราจีนบุรี และ นักศึกษาปริญญาโท คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว. ศึกษาดูงานนวัตกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ