newhome2020

previous arrow
next arrow
Slider

–  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
–  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
–  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
–  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
–  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

–  แผนพัฒนาการศึกษา(ฉบับที่5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565(ปรับปรุงครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) สพป.สระแก้ว เขต 1

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

–  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดการศึกษา

–  รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

–  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

–  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

–  สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

–  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.สระแก้ว เขต 1

ร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาการศึกษา (สแกน QR Code)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลโรงเรียน

ครูในสังกัด

ข้อมูลครู

นักเรียนในสังกัด

ข้อมูลนักเรียน

บุคลากร สพป.สก.1

ข้อมูลบุคลากร

ระดมทรัพยากร(ล้าน)

ดูข้อมูล
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สระแก้วเขต 1

ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดูผลงานและกิจกรรมของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทั้งหมด

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มต่างๆ

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

อำเภอเมืองอำเภอเขาฉกรรจ์อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอคลองหาดอำเภอวังสมบูรณ์ดูผลงานและกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งหมด

สพป.สระแก้ว เขต 1
ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000
อีเมล์: [email protected]
แฟกซ์ : 037-425-469
โทร : 037-425-468

ที่ตั้ง

สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์