การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
จังหวัดสระแก้ว


ประกาศ สพป.สระแก้ว เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบภาค ก และ ข


บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ภาค ก และ ภาค ข ตามสนามสอบ

คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาด Covid19จังหวัดสระแก้ว


การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบแข่งขัน

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน ฯ


แผนผังสนามสอบที่ 1 โรงเรียนสระแก้ว

แผนผังสนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

แผนผังสนามสอบที่ 3 โรงเรียนอรัญประเทศ

ติดต่อ สพป.สก.1