โรงเรียนมหาธิคุณวิทยารับการประเมิน 8 องค์ประกอบ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 9.00 น. โรงเรียนมหาธิคุณได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 8 องค์ประกอบ

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

25 กันยายน 2557
ติดต่อเรา