ผอ.นิตยา รับรางวัล ๑ โรงเรียน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม

ผอ.นิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาและคณะครูได้จัดนิทรรศการและนำเสนอนวัตกรรมการบริหารเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการมีส่วนร่วม”

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

9 กันยายน 2557
ติดต่อเรา