โรงเรียนมหาธิคุณวิทยารับการประเมิน 8 องค์ประกอบ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 9.00 น. โรงเรียนมหาธิคุณได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 8 องค์ประกอบ

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

25 กันยายน 2557

ผอ.นิตยา รับรางวัลครูดีชายขอบ (ครูดีมีอุดมการณ์) ตามโครงการครูดีมีทุกวัน จาก สกสค.

วันที่ 8 กันยายน 2557 ผอ.นิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เข้ารับรางวัลครูดีชายขอบ (ครูดีมีอุดมการณ์) ตามโครงการครูดีมีทุกวัน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

9 กันยายน 2557

ผอ.นิตยา รับรางวัล ๑ โรงเรียน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม

ผอ.นิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาและคณะครูได้จัดนิทรรศการและนำเสนอนวัตกรรมการบริหารเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการมีส่วนร่วม”

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

9 กันยายน 2557
ติดต่อเรา