ผอ.นิตยา รับรางวัลครูดีชายขอบ (ครูดีมีอุดมการณ์) ตามโครงการครูดีมีทุกวัน จาก สกสค.

วันที่ 8 กันยายน 2557 ผอ.นิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เข้ารับรางวัลครูดีชายขอบ (ครูดีมีอุดมการณ์) ตามโครงการครูดีมีทุกวัน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

9 กันยายน 2557
ติดต่อเรา