ติดต่อเรา

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
Tel.037-425-468 FAX : 037-425-469
mail: [email protected]

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1