วิสัยทัศน์

ก้าวล้ำ  ทันสมัย ใส่ใจเทคโนโลยี

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1