ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559-2562

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559-2562 สพป.สระแก้ว เขต 1

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
 Download file Excel ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
 Download file Excel ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2559
 ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2559

 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1