รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2563


ติดต่อ สพป.สก.1