หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์ ว30

หลักเกณฑ์ ว 29
หลักเกณฑ์ ว11

หลักเกณฑ์ ว13
หลักเกณฑ์ ว16

หลักเกณฑ์ ว12
หลักเกณฑ์ ว 6

ติดต่อ สพป.สก.1