Purchasing plan

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศแผนจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้-จัดจ้างก่อสร้าง


ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV

ติดต่อ สพป.สก.1