Purchasing-announcement

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน

ติดต่อเรา