ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

2.ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมฯปีงบประมาณ 2563

ติดต่อ สพป.สก.1