รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.62
2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.62

3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.62

4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.62
5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.62

6.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.6

7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63
8.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.63

10.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.63


ติดต่อเรา