รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.62
2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.62

3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.62

4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.62
5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.62

6.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.6

7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63
8.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.63

10.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.63


Message us