กลุ่มกฎหมายและคดี

นายสมชาติ  ช่วงเปีย
นิติกรชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
ติดต่อเรา