หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

=

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

=

หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 26 (2)

=

หลักเกณฑ์การพัฒนา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

=

ติดต่อ สพป.สก.1