การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรรหาคนดีคนเก่ง ICT TEAM

การพัฒนาบุคลากร
การสรรหาคนดีคนเก่งตามภารกิจหน่วยงาน

การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ
การส่งเสริมจริยธรมและรักษาวินัย

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ 38 ค (2)
การเกลี่ยอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การเลื่อนเงินเดือน
การขอเครื่องราช
การย้ายครู (กรณีปกติ)

ส่งทะเบียนประวัติย้ายต่างเขตพื้นที่
ลาออกจากราชการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

บรรจุครูผู้ช่วย
แต่งตั้งรอง ผอ.สพท
แต่งตั้งครูผู้ช่วยครูให้ดำรงตำแหน่งครู

การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การคัดเลือกนักเรียนทุนฯ
บรรจุและแต่งตั้งฯให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

ว10 (การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานฯ)
ว29(การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ)
ว30 (การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ)

ติดต่อ สพป.สก.1