หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2
หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ( ว10)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ


ติดต่อเรา