ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว