ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับศึกษานิเทศก์

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายรวิศุทธ์ จันทวี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1