กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1