ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนบ้านขอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา และโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำลับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2567 (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดดังแนบ