ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้รับแจ้งสำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬร่วมกับสมาคมโมสรลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสืออขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2567 (รับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 1,800 บาท
  2. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2567 (รัยสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2567) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 3,500 บาท
  3. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2567 (รับสมัครถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 3,500 บาท รายละเอียดดังแนบ