ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย สโมสรลูกเสือยุทธหัตถีสุพรรณบุรี ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

  1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2567
  2. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567