การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโปรแกรมออนไลน์ “ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) สำหรับรับลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงข้าราชการบำนาญ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามปฏิทินที่กำหนด ดังนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://debtclinic.obec.go.th/ หรือ Line Official