ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว