ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี สุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นบ้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเงินจากกองทุนนิธิคุณธรรม (คนรักเด็ก)ฯ จำนวน 2,000 บาท ให้กับครอบครัวนักเรียน ณ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว