ประกาศการนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีอื่นไปขึ้นบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เรื่อง  การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ในบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ดาวน์โหลดประกาศ >> https://drive.google.com/file/d/1uAIuZHrSt9SGK1Hz5acpgvqpuHRMlrLm/view?usp=sharing