ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ดาวน์โหลด>>https://drive.google.com/file/d/1EbEglqdvg0NRQ2PH-X28Dr2JKY5WcrLk/view?usp=drive_link